Ekologi, biodynamik och en tro på naturen

Vi har en stark tro på naturen och delar den med vinbönder som jobbar långsiktigt hållbart, på riktigt. Det omfattar alla steg på vägen, från odling till buteljering, och ger vinupplevelser med en annan dimension.

Ekologi och biodynamik är ledorden bakom våra vinbönders produktion. Odling på naturens villkor, vingårdar i biologisk balans och fokus på äkta hållbarhet, det är filosofin som utgör den gröna tråden i den vinvärld våra producenter befinner sig i. Under de senaste 20 åren har det hänt massor, många odlare och producenter har övergått till biodynamisk produktion för att man helt enkelt upplever att kvaliteten blir så mycket bättre, samtidigt som det innebär ett ansvarstagande när det gäller hållbarhet, miljöhänsyn och förvaltning av det kulturarv som en vingård faktiskt innebär. Men mycket mer behöver naturligtvis hända, det är fortfarande en bråkdel av all vinproduktion som utförs enligt ekologisk modell och när det gäller biodynamisk inriktning är andelen, av världens totala produktion, försvinnande liten.

Vi ser våra vinbönders strävan som oerhört viktig, för framtiden och för din vinupplevelse. På den svenska marknaden vill vi vara en inspirationskälla till bättre vinval, vi vill presentera ett bra utbud av viner med omsorgsfull produktion och vi vill stå för både kunskap, glädje och framtidstro kring vinet som sådant och kombinationen vin och mat. Vi är många som i dag ser det som närmast självklart att ställa krav på bra råvaror till vår matlagning. Varför inte ställa samma krav när det gäller vin? Vi säger det med glimten i ögat, men menar ändå vinkonsumentens val har betydelse. Ett välproducerat vin – från odling till vinifiering – måste få kosta en extra slant jämfört med industritillverkade och massproducerade produkter. Men skillnaden i prislapp är ofta väldigt liten, jämfört med den enorma skillnaden i vinkvalitet och miljöhänsyn.

Ekologisk inriktning
Att ett vin är ekologiskt producerat, och kanske även certifierat, innebär att druvorna är odlade enligt ekologiska principer och att även vinproduktionen tar hänsyn till vissa krav. Besprutning med pesticider är förbjuden och konstgödsel används inte, utan enbart naturgödsel. Halten av svaveldioxid som vinet får innehålla är reglerad och lägre än i konventionellt vin. Andelen tillsatser som är godkända att använda är också lägre, men i praktiken använder seriösa vinproducenter av hantverksvin inga eller ytterst få av dessa. Tyvärr finns det stora producenter som valt att odla ekologiskt för att kunna använda certifieringen i marknadsperspektiv, utan att producera naturligt eller hållbart i övrigt. Det gäller, som så ofta, att nosa rätt på det som verkligen håller måttet. Vinluckan står för denna kunskap och tipsen på bra produkter.

Biodynamisk inriktning
De flesta av våra vinbönder odlar och arbetar enligt biodynamisk inriktning, med eller utan certifiering. Det är ett rejält snäpp upp jämför med ekologisk inriktning och avser en hel filosofi. Här ingår exempelvis kretslopptanken och balans i vingården. Biologisk mångfald och en levande jord är centralt. Finns rätt balans sköter naturen själv om det mesta. Ogräs plöjs ner och blir till näring, djur används i vingården, vatten återanvänds, egna preparat för vinrankorna framställs av växter och en mångfald av arter premieras. Allt för att vingården ska vara en del av en rik natur. Skördeuttagen hålls nere för att frukten ska bli som allra bäst, i vineriet får musten oftast jäsa på druvans naturliga jäst eller egenodlad jäst, ofta klarnas eller filtreras vinerna inte heller för att alla aromämnen ska finnas kvar. Halten av svavel som tillsätt är lägsta möjliga eller ibland ingen alls. Att producera vin på detta sätt kräver verklig kunskap, stor renlighet i vineriet och det måste få ta tid för att bli bra. Slow winemaking, så att säga.

På Château le Py, i klassiska distriktet Bordeaux, har man sedan länge arbetat enligt biodynamisk modell.


Naturligt vin eller naturvin?
Naturliga viner kan sägas vara produkter som är framställda enligt ovan, där så lite som möjligt har tillsatts eller tagits bort. I fokus står druvan, som ska få komma till tals och berätta om sin växtplats. Industriellt processade viner med många smaktillsatser, och ofta lågkvalitativ frukt, är motsatsen. Naturvin är ett begrepp som har seglat upp och som i de flesta fall betyder att tillverkaren resonerar som ovan, att vinet har jäst på naturlig jäst samt att det inte är klarnat eller filtrerat. Däremot finns inga krav på att druvorna ska vara ekologisk eller biodynamiskt odlade. När en trend uppstår saknas även ofta erfarenhet och kunskap, det blir tydligt gällande naturvin. Druvor som inte är tillräcklig fina eller en vinifiering som inte är tillräckligt omsorgsfull kan ge instabila viner av tveksam karaktär. Återigen, kunskap är ett plus och bra vintips är inte dumt.Denna webbplats innehåller information om vin och riktar sig till dig som är 25 år eller äldre. Genom att fortsätta bekräftar du rätt ålder.